Ứng viên miền Nam

Địa điểm làm việc mong muốn: (*)
Ngành nghề: (*)
Ngoại ngữ: (*)
Họ và tên:(*)
Email: (*)
File hồ sơ: (*)

Chú ý: Chỉ được đính kèm các loại file: *.doc, *.xls, *.docx, *.xlsx, *.pdf, *.zip. Kích thước file không được vượt quá 2MB.

Giới thiệu bản thân:
(*)
Tôi đã đọc và đồng ý với các điều khoản[Xem điều khoản]
Mã bảo vệ:

Nộp hồ sơ hay liên hệ với nhân viên phụ trách

HRSearch

ĐT: 0985714314

Email: info@hrsearchvn.com

skype

Ms. Chinh

ĐT: 0971777314

Email: chinh@hrsearchvn.com

skype

Hotline 24/7

ĐT: 024 7300 8268

Email: info@hrsearchvn.com

skype