Việc làm tiếng Nhật

Chức danh Địa điểm Mức lương
​PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT Hà Nội 1000$
Cần gấp Trưởng Phòng mua bán Tiếng Nhật Hà Nội 1000-1500$
BSE Vietnamese (tiếng Nhật tốt) Hồ Chí Minh 2.500$
Software Engineer Senior ( C++, Linux, Python) Hà Nội 1000-1500$
Software Engineer Junior ( C++, Linux, Python) Hà Nội 500-1000$
< GẤP> TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ Hưng Yên 30 triệu
​PHÓ PHÒNG CHẤT LƯỢNG Hà Nội 1400 USD gross
​ NHÂN VIÊN BÁO GIÁ Hà Nội 600- 650 net
​PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT Hà Nội 10-18 triệu
NHÂN VIÊN ĐÀO TẠO Hà Nội 8-12 triệu và các trợ cấp sau
Quản lý hành chính nhân sự Hà Nam 1100$,
Hành chính nhân sự Hà Nam 1100$,
BRSE Đà Nẵng Liên hệ
vị trí .NET Đà Nẵng Liên hệ
BRSE Hà Nội 2800$
Phiên dịch tiếng Nhật Hưng Yên 16 triệu
Giáo viên tiếng Nhật Liên hệ
PHIÊN DỊCH NHẬT ANH Hưng Yên 16 triệu
Phiên dịch tiếng Nhật cho bộ phận QC Hưng Yên Liên hệ
Continuous Improvement Engineer– Kỹ sư cải tiến Bắc Ninh 14 triệu

Nộp hồ sơ hay liên hệ với nhân viên phụ trách

Nguyễn Thị Hồng

ĐT: 0985 714 314

Email: hong@hrsearchvn.com

skype

Hoàng Thị Thu Thủy

ĐT: 0985.61.2112

Email: thuy@hrsearchvn.com

skype

Lê Quốc Dũng

ĐT: 024 7300 8268

Email: dung@hrsearchvn.com

skype