Sản xuất

Chức danh Địa điểm Mức lương
Quản lý phòng Hàn Bắc Ninh 20-30 triệu
KĨ THUẬT SƠN Bắc Ninh 15 triệu
PHIÊN DỊCH NHẬT ANH Hưng Yên 16 triệu
Nhân Viên Kỹ Thuật Pha Sơn Phủ Coating Hải Dương 10 triệu( có thể thỏa thuận nếu có kinh nghiệm )
Kĩ thuật viên bảo trì bảo dưỡng máy móc Hưng Yên 8,5 triệu
Nhân viên kế hoạch và giá thành Hưng Yên 800$
SALES STAFF Hồ Chí Minh Liên hệ
Continuous Improvement Engineer– Kỹ sư cải tiến Bắc Ninh 14 triệu
Kỹ thuật viên sản xuất 8 triệu
Kỹ thuật viên phòng đo Hưng Yên 8,5 triệu
Nhân viên bộ phận kế hoạch kiêm điều phối viên Hưng Yên 10-16 triệu
Thiết kế Hà Nội 1000-1500$ ( tùy kinh nghiệm)
Kĩ thuật viên cơ điện Hưng Yên 8,5 triệu
Nhân viên kế hoạch sản xuất Hải Dương 8-10 triệu
Nhân viên mua hang Hải Dương 8-10 triệu
NHÂN VIÊN PHÒNG SẢN XUẤT Hải Dương 600$ - 800$
Nhân Viên phân xưởng Dập nóng Bắc Ninh 8-10 triệu
Kĩ thuật viên nhà xưởng Hưng Yên 8,5 triệu
Nhân viên SHE Hưng Yên 13 triệu
Nhân viên kế hoạch sản xuất Hưng Yên 14 triệu

Nộp hồ sơ hay liên hệ với nhân viên phụ trách

Nguyễn Thị Hồng

ĐT: 0985 714 314

Email: hong@hrsearchvn.com

skype

Hoàng Thị Thu Thủy

ĐT: 0985.61.2112

Email: thuy@hrsearchvn.com

skype

Lê Quốc Dũng

ĐT: 024 7300 8268

Email: dung@hrsearchvn.com

skype