Quản lý cao cấp

Chức danh Địa điểm Mức lương
GIÁM SÁT KHO Bắc Ninh 15-20tr
02 Công nghệ công trình (制程工艺) Bắc Ninh Liên hệ
Công trình công nghiệp (工业工程岗) Bắc Ninh Liên hệ
Công nghệ công trình (制程工艺岗) Bắc Ninh Liên hệ
Trưởng bộ phận sản xuất Hưng Yên Liên hệ
< GẤP> TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ Hưng Yên 30 triệu
NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH CHUYÊN TRÁCH QUẢN LÝ BẾP ĂN TẬP THỂ Hà Nội Liên hệ
Quản lý đơn hàng (订单管理员) Bắc Ninh Liên hệ
[Gấp] Phó trưởng phòng (người Nhật, sống tại VN) Hưng Yên Liên hệ
Quản lý chất lượng Bắc Ninh Liên hệ
Nhân viên Quản lý sản xuất Bắc Ninh Liên hệ
HEAD OF DATA & BI Hà Nội 2000-2500$
Trưởng phòng sản xuất Hưng Yên 28 triệu
Quản lý phòng Hàn Bắc Ninh 20-30 triệu
PHÓ PHÒNG NHÂN SỰ Hà Nội 1000$
TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ Bắc Ninh 1200-1600$
KẾ TOÀN TRƯỞNG Bắc Ninh 1200-1500$
TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN - TÀI CHÍNH Bắc Ninh 1400-1600$
Quản lý chất lượng Hải Dương 20 triệu
Trưởng phòng sản xuất Hưng Yên 28 triệu

Nộp hồ sơ hay liên hệ với nhân viên phụ trách

HRSearch

ĐT: 0985714314

Email: info@hrsearchvn.com

skype

Ms. Chinh

ĐT: 0971777314

Email: chinh@hrsearchvn.com

skype

Hotline 24/7

ĐT: 024 7300 8268

Email: info@hrsearchvn.com

skype