Quản lý cao cấp

Chức danh Địa điểm Mức lương
Quản lý phòng Hàn Bắc Ninh 20-30 triệu
PHÓ PHÒNG NHÂN SỰ Hà Nội 1000$
TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ Bắc Ninh 1200-1600$
KẾ TOÀN TRƯỞNG Bắc Ninh 1200-1500$
TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN - TÀI CHÍNH Bắc Ninh 1400-1600$
Quản lý chất lượng Hải Dương 20 triệu
Trưởng phòng sản xuất Hưng Yên 28 triệu
vị trí QA Manager Hà Nội 1800$
​Business Development Manager – Japanese Accounts Hà Nội 3000-4000 net
Giám Sát Quản Lý Sản Xuất Hải Dương 600$
Giám Sát Phòng Kỹ Thuật Sản Xuất Hải Dương 600$ - 800 $
Quản lý Phòng cơ khí Bắc Ninh 20-30 triệu
Quản lý phòng Hàn Bắc Ninh 20-30 triệu
Vị trí trưởng phòng chất lượng Bắc Ninh 1600$gross
Quản lý sản xuất Bắc Ninh Liên hệ
PRODUCTION SUPERVISOR Hà Nội 600-700$
Trưởng phòng chất lượng Hà Nội 1600$gross
Phó phòng kinh doanh Hà Nội 27 triệu
Nhân viên quản lý sản xuất Hưng Yên 13 Triệu
Trưởng Phòng Thiết Bị và Môi Trường Hà Nội 1500$

Nộp hồ sơ hay liên hệ với nhân viên phụ trách

Nguyễn Thị Hồng

ĐT: 0985 714 314

Email: hong@hrsearchvn.com

skype

Hoàng Thị Thu Thủy

ĐT: 0985.61.2112

Email: thuy@hrsearchvn.com

skype

Lê Quốc Dũng

ĐT: 024 7300 8268

Email: dung@hrsearchvn.com

skype