Quản lý cao cấp

Chức danh Địa điểm Mức lương
Quản lý nhà máy ấp trứng gia cầm Liên hệ
Quản lý phân xưởng dập Bắc Ninh Liên hệ
HR Manager Hưng Yên Liên hệ
Giám đốc mảng sales Hà Nội 40- 80 Tr VND
Area Sales Manager Hồ Chí Minh Liên hệ
QA Supervisor Bắc Ninh Liên hệ
Giám đốc kinh doanh vận tải ( Logistics Sales Manager ) Hải Phòng 1500$ ~ 2000$
Trưởng phòng HCNS Hồ Chí Minh 1000 ~ 2000 USD
Solution Engineer Hà Nội 35 ~ 45 mil VND
Giám đốc kinh doanh ( Sales Director) Hà Nội 3000 ~ 4000 USD
Quản lý sản xuất Bắc Ninh 11 ~ 13 triệu
Trưởng phòng hành chính Hà Nội 20 ~ 25 tr VND
Technical Leader Hà Nội Liên hệ
Sales Supervisor Hưng Yên Liên hệ
PR Deputy Manager Hồ Chí Minh 27.5 ~ 40 triệu VND
Marketing Deputy Manager Hồ Chí Minh 27.5 ~ 40 triệu VND
Project Manager (N2) Hà Nội Liên hệ
Trưởng Phòng Nghiên Cứu và Phát Triển Sản Phẩm Hà Nội Liên hệ
Kế Toán Trưởng Hà Nội 1000 ~ 1500 USD
Giám Đốc Điều Hành Hà Nội Liên hệ

Nộp hồ sơ hay liên hệ với nhân viên phụ trách

Nguyễn Thị Hồng

ĐT: 0985 714 314

Email: hong@hrsearchvn.com

skype

Hoàng Thị Thu Thủy

ĐT: 0985.61.2112

Email: thuy@hrsearchvn.com

skype

Lê Quốc Dũng

ĐT: 024 7300 8268

Email: dung@hrsearchvn.com

skype