Kinh doanh - Bán hàng

Chức danh Địa điểm Mức lương
TRỢ LÝ TỔNG GIÁM ĐỐC Hà Nội Liên hệ
GIÁM ĐỐC PHÒNG PHÁT TRIỂN NỘI THẤT DỰ ÁN Hà Nội Liên hệ
SALES ENGINEER Hà Nội Liên hệ
SALES EXECUTIVE Hồ Chí Minh Liên hệ
SALES_ENGINEER Hồ Chí Minh Liên hệ
SALES STAFF Hồ Chí Minh Liên hệ
SALE STAFF Hải Phòng Liên hệ
SALES_ENGINEER_Senior Hồ Chí Minh Liên hệ
SALES_ENGINEER_Junior Hồ Chí Minh Liên hệ
SALES EXECUTIVE Đồng Nai Liên hệ
TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY Hà Nội Liên hệ
SALES STAFFS Hà Nội Liên hệ
NV PHÁT TRIỂN SẢN PHẦM Hà Nội Liên hệ
SALES STAFFS, TECHNICAL SUPPORT Hà Nội Liên hệ
SENIOR SALES MANAGER TL1 Hà Nội 1200 – 2200 USD
SALES ENGINEER VN Hà Nội 500- 700 USD
TRƯỞNG PHÒNG XUẤT NHẬP KHẨU HÀ NỘI Hà Nội Liên hệ
SALES OUT STAFFS Hà Nội Liên hệ
Sales Staff Hà Nội Liên hệ
Sales Staff Hà Nội Liên hệ

Nộp hồ sơ hay liên hệ với nhân viên phụ trách

Nguyễn Thị Hồng

ĐT: 0985 714 314

Email: hong@hrsearchvn.com

skype

Hoàng Thị Thu Thủy

ĐT: 0985.61.2112

Email: thuy@hrsearchvn.com

skype

Lê Quốc Dũng

ĐT: 024 7300 8268

Email: dung@hrsearchvn.com

skype