Kế toán kiểm toán

Chức danh Địa điểm Mức lương
Kế toán Giá thành lương cao Hà Nội 11-13 triệu
CHỦ QUẢN KIỂM TOÁN NỘI BỘ Bắc Ninh 25-45 triệu
Kế toán Thuế, Giá thành Hà Nội 11-13 triệu
KẾ TOÁN TRƯỞNG tiếng Trung Hưng Yên 15-31 triệu ( tùy vào kinh nghiệm)
KẾ TOÁN TỔNG HỢP lương cao Hưng Yên 11-12 triệu
KẾ TOÁN TRƯỞNG, KẾ TOÁN VIÊN Hà Nội 20-38tr
KẾ TOÁN TRƯỞNG lương cao Hà Nội 1000-1200$
KẾ TOÁN TRƯỞNG Hà Nội 1000-1400$
KẾ TOÁN TRƯỞNG Hà Nam Hà Nam 1500-2000$
Nhân viên kế toán Bình Dương 10 triệu
KẾ TOÀN TỔNG HỢP Bắc Ninh 8-12 triệu
NV tổng hợp số liệu kho Hưng Yên Liên hệ
Key Account Executive - Chuyên viên điều phối khách hàng Bắc Ninh 23 triệu
Kế toán kho và công nợ Hưng Yên 14 triệu
Kế toán giá thành Hưng Yên 14 triệu
KẾ TOÀN TRƯỞNG Bắc Ninh 1200-1500$
Kế toán giá thành Hưng Yên 14 triệu
Kế toán tổng hợp Bắc Ninh 8-10 triệu
Nhân viên kế toán Hà Nội 1200$
KẾ TOÁN TRƯỞNG Hà Nội 1500$ gross

Nộp hồ sơ hay liên hệ với nhân viên phụ trách

HRSearch

ĐT: 0985714314

Email: info@hrsearchvn.com

skype

Ms. Chinh

ĐT: 0971777314

Email: chinh@hrsearchvn.com

skype

Hotline 24/7

ĐT: 024 7300 8268

Email: info@hrsearchvn.com

skype