Kế toán kiểm toán

Chức danh Địa điểm Mức lương
KẾ TOÁN TRƯỞNG Hà Nam Hà Nam 1500-2000$
Nhân viên kế toán Bình Dương 10 triệu
KẾ TOÀN TỔNG HỢP Bắc Ninh 8-12 triệu
NV tổng hợp số liệu kho Hưng Yên Liên hệ
Key Account Executive - Chuyên viên điều phối khách hàng Bắc Ninh 23 triệu
Kế toán kho và công nợ Hưng Yên 14 triệu
Kế toán giá thành Hưng Yên 14 triệu
KẾ TOÀN TRƯỞNG Bắc Ninh 1200-1500$
Kế toán giá thành Hưng Yên 14 triệu
Kế toán tổng hợp Bắc Ninh 8-10 triệu
Nhân viên kế toán Hà Nội 1200$
KẾ TOÁN TRƯỞNG Hà Nội 1500$ gross
Kế toán tài sản cố định Hưng Yên 10 000 000 - 14 000 000
Kế toán tổng hợp Hà Nội 10-13 triệu VND
HR suppervisor (C&B incharge) Hải Dương 750- 1000$
Nhân viên kiểm soát nội bộ Hưng Yên 10- 13 mil VND
Kế toán giá thành Hà Nội 12 tr- 14tr
Kế Toán Trưởng Hà Nội 1000 ~ 1500 USD
Kế Toán Trưởng Hà Nội 1000 ~ 1500 USD
Nhân viên Kế Toán thời vụ Hưng Yên 500 ~ 700 USD

Nộp hồ sơ hay liên hệ với nhân viên phụ trách

Nguyễn Thị Hồng

ĐT: 0985 714 314

Email: hong@hrsearchvn.com

skype

Hoàng Thị Thu Thủy

ĐT: 0985.61.2112

Email: thuy@hrsearchvn.com

skype

Lê Quốc Dũng

ĐT: 024 7300 8268

Email: dung@hrsearchvn.com

skype