Hành chính văn phòng

Chức danh Địa điểm Mức lương
Quản lý phòng Hàn Bắc Ninh 20-30 triệu
Phiên dịch tiếng Nhật cho bộ phận QC Hưng Yên Liên hệ
Nhân viên kế hoạch và giá thành Hưng Yên 800$
Key Account Executive - Chuyên viên điều phối khách hàng Bắc Ninh 23 triệu
NHÂN VIÊN Recruitment & Training Staff và C&B Staff Hà Nội 10-12 triệu-
PHÓ PHÒNG NHÂN SỰ Hà Nội 1000$
TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ Bắc Ninh 1200-1600$
Nhân viên nhân sự Hà Nội 8-10 triệu và các trợ cấp sau
HR MANAGER Hà Nội 1000- 1200$
Kế toán kho và công nợ Hưng Yên 14 triệu
Kế toán giá thành Hưng Yên 14 triệu
PHIÊN DỊCH NHẬT ANH Hưng Yên Liên hệ
KẾ TOÀN TRƯỞNG Bắc Ninh 1200-1500$
TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN - TÀI CHÍNH Bắc Ninh 1400-1600$
Quản lý chất lượng Hải Dương 20 triệu
Trưởng phòng sản xuất Hưng Yên 28 triệu
HRGA Manager Bắc Ninh Liên hệ
[Gấp] 02 nhân viên mua hàng Hà Nội Liên hệ
NHÂN VIÊN ĐÀO TẠO Hà Nội 600-1000$
PHÓ PHÒNG NHÂN SỰ Hà Nội 1000$

Nộp hồ sơ hay liên hệ với nhân viên phụ trách

Nguyễn Thị Hồng

ĐT: 0985 714 314

Email: hong@hrsearchvn.com

skype

Hoàng Thị Thu Thủy

ĐT: 0985.61.2112

Email: thuy@hrsearchvn.com

skype

Lê Quốc Dũng

ĐT: 024 7300 8268

Email: dung@hrsearchvn.com

skype