Điều khoản


Xin hãy đọc cẩn thận những điều khoản của Bản thỏa thuận sử dụng khi truy cập vào Website việc làm Hrsearchvn.com, và nếu bạn không đồng ý với các điều khoản của Bản thỏa thuận này, xin đừng truy cập vào Website  Hrsearchvn.com. Việc bạn truy cập, sử dụng trang Web Hrsearchvn.com có nghĩa là bạn chấp nhận, đồng ý bị ràng buộc với điều khoản, điều kiện của  Bản thỏa thuận sử dụng này.

Hrsearchvn.com (“
Hrsearchvn.com” hay “chúng tôi”) là trang Web việc làm trực tuyến. Người tìm việc có thể tìm công việc hay tạo hồ sơ ở đây. Nhà tuyển dụng có thể đăng thông báo tuyển dụng hay tìm kiếm hồ sơ trên trang Website. Chúng tôi trang bị các ứng dụng, công cụ hỗ trợ cần thiết nhằm giúp nhà tuyển dụng tìm được những ứng viên phù hợp nhất cũng như giúp các ứng viên có thể tìm kiếm được công việc phù hợp nhất với khả năng của mình.

Tất cả những dịch vụ được cung cấp và quản lý bởi
Hrsearchvn.com, máy chủ đươc đặt và xử lý tại Việt Nam.

1. Cách sử dụng dịch vụ

Bạn có thể sử dụng
Hrsearchvn.com nếu bạn đồng ý với Bản thỏa thuận sử dụng  và Bản quy định bảo mật. Nếu bạn không đồng ý với các quy định của Bản thỏa thuận sử dụng do chúng tôi quy định xin đừng truy cập vào trang Website này. Nếu bạn sử dụng dịch vụ với tư cách là thành viên của chúng tôi, xin vui lòng đăng ký theo những quy trình mà chúng tôi thiết lập sẳn.
  
2. Dịch vụ và các hành động cấm trong trang Website

Liên kết bên thứ 3
Nếu bạn chọn đường dẫn liên kết bên thứ 3, bao gồm cả các trang Quảng cáo, bạn sẽ rời trang Career Link .vn và truy cập vào trang Web bạn vừa chọn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những nội dung mà trang Website đó cung cấp.Và chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm về những nội dung do  những Công ty, cá nhân (người) khác cung cấp cho dù là bạn chọn đường truyền truy cập từ trang Web của chúng tôi (
Hrsearchvn.com). Và khi đó, bạn phải tuân theo quy định, nội dung của trang Web đó.


Dịch vụ và thông tin trên trang Website Hrsearchvn.com
Hr Search Vietnam là chủ sở hữu các nội dung trên
Hrsearchvn.com, bản quyền, tất cả các quyền hợp pháp khác đều thuộc quyền quản lý, sử dụng của Hrsearchvn.com. Người sử dụng không có quyền sao chép, upload, công bố, sửa chữa, tạo ra các sản phẩm tái sinh, cắt xén, xuyên tạc, chuyển nhượng, phát tán mà không có sự đồng ý của Hrsearchvn.com. Ngoài ra,Hrsearchvn.com là chủ sở hữu của tên thương mại “Hr Search Vietnam”, logo và tên miền “Hrsearchvn.com”,  và người sử dụng không được quyền sử dụng khi chưa có sự đồng ý của Hrsearchvn.com.
 
Khi các tập tin, hình ảnh, phần mềm, chương trình được làm bởi
Hrsearchvn.com trong tình trạng có thể download, chúng tôi cho phép người sử dụng sử dụng trong 1 phạm vi giới hạn không nhằm mục đích thương mại, nhưng sự cho phép này  không có nghĩa rằng Hr Seach Vietnam đã cho phép bạn khai thác bản quyền. Người sử dụng cũng không được download các file để tái sản xuất, để đăng tải, thông báo, chuyển giao, phát tán. Ngoài ra bạn phải tuân thủ các chỉ dẫn khác mà chúng tôi thiết lập khi bạn muốn sử dụng các file này. Người sử dụng hoàn toàn tự chịu trách nhiệm với những tin tức kiếm được khi truy cập trong trang Website. Chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm bảo đảm về nguồn thông tin và tính chính xác toàn vẹn của nội dung đó.

  
Cung cấp dịch vụ

Hrsearchvn.com sẽ trả lời các câu hỏi gửi bằng email của người sử dụng bằng Email. Chúng tôi sẽ không xác nhân bằng Điện thoại, Fax, hay các cách thức khác. Đối tượng được hỗ trợ sẽ được giới hạn bởi Hrsearchvn.com. Hrsearchvn.com không cung cấp các thiết bị cho người sử dụng dùng như máy tính, các thiết bị về thông tin, phần mềm thông tin, tất cả các trang thiết bị về internet. Chúng tôi mong bạn hiểu rằng có những trường hợp Hrsearchvn.com không thể cung cấp những nội dung đề nghị trong trang Web Hrsearchvn.com.
  

Hành vi cấm
Để bảo vệ trang Web dịch vụ việc làm
Hrsearchvn.com hoạt động hiệu quả. Những hành động sau đây là nghiệm cấm:

1) Hành động vi phạm pháp luật, góp phần hay khuyến khích các hành vi phạm pháp.
2) Hành động hạn chế hoặc ngăn cản, gây trở ngại những hoạt động truy cập của người sử dụng khác.
3) Hành động xâm phạm hệ thống quản trị mạng hay hệ thống mạng của Web
Hrsearchvn.com.
4) Hành động xâm phạm danh dự, uy tín, bí mật đời tư, quyền công bố thông tin cá nhân, bản quyền, .. và các quyền hợp pháp khác.
5) Hành động vu khống, đe dọa, quấy rối, gây thiệt hại về tinh thần, vật chất cho người khác.
6) Hành động tải liên tục, đăng ký hàng loạt, những bức Ảnh (hình ảnh) có kích cỡ hoặc các hành vi tương tự
7) Hành động mạo nhận người khác.
8) Hành động gửi những chuổi mail, phát tán các spam mail.
9) Hành vi thu thập,tập hợp, tích góp những thông tin cá nhân của người sử dụng khác.
10) Và những hành động phi đạo đức, chống lại trật tự xã hội.
11) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.


3. Thông tin của người sử dụng

Tất cả các quyền đối với  thông tin có trong hồ sơ tuyển dụng, thông tin đăng tuyển, các dữ liệu, tập tin, nội dung thông tin mà người  sử dụng cung cấp lên Website
Hrsearchvn.com  là thuộc về người sử dụng. Hrsearchvn.com  được quyền sử dụng những thông tin này cho việc quản trị trang web ngay khi người sử dụng cung cấp lên và có thể chuyển cho bên thứ 3 sử dụng trong cùng một mục  đích.

Bạn phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính hợp pháp của những thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi.
Hrsearchvn.com và các đối tác của chúng tôi không chịu trách nhiệm về những thông tin do người sử dụng Hrsearchvn.com cung cấp. Ngoài ra, Hrsearchvn.com và đối tác của chúng tôi sẽ không có trách nhiệm phải xem xét để xóa những thông tin không đúng mức, hay bất hợp pháp.

Người sử dụng không được đóng góp những nội dung thuộc Hành vi cấm đã được quy định trong Bản thỏa thuận sử dụng,và các điều khoản bảo mật  của 
Hrsearchvn.com. Ngoài ra, người sử dụng không được thay đổi cấu trúc, sắp xếp phân loại các các dữ liệu được đóng góp từ người khác.

Hrsearchvn.com có toàn quyền xóa, thay đổi, những thông tin chung. Chúng tôi có thể ngăn chặn sự sử dụng dịch vụ, hay xóa đăng ký sử dụng mà không phải chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý gì.  Chúng tôi có thể xóa ngay lập tức những thông tin đóng góp mà chúng tôi cho rằng bất lợi cho website Hrsearchvn.com .

Nộp hồ sơ hay liên hệ với nhân viên phụ trách

HRSearch

ĐT: 0985714314

Email: info@hrsearchvn.com

skype

Ms. Chinh

ĐT: 0971777314

Email: chinh@hrsearchvn.com

skype

Hotline 24/7

ĐT: 024 7300 8268

Email: info@hrsearchvn.com

skype