IT - Phần mềm

thông tin công việc
Tên công việc: Android Engineer Đà Nẵng New
Mã công việc:
Thông tin công ty
Thông tin công ty: 1 công ty IT của Nhật tại Hà Nội/Đà Nẵng
Số nhân viên:
mô tả chi tiết công việc
Ngành nghề:
Địa điểm làm việc: Đà Nẵng
Mức lương: upto 1800$
Mô tả thêm:

YÊU CẦU : 
+ Junior :
- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc với Android
- Sử dụng thành thạo Kotlin
- Thành thạo việc sử dụng IDE để phát triển (Eclipse, Android Studio)
- Có kiến thức về: Database (Room, SQLite, Preferences), Design pattern (MVP, MVVM)
- Thành thạo xử lý layout: FrameLayout, LinearLayout, RelativeLayout
- Nắm vững OOP và các giải thuật cơ bản: OOP principles, Primitives vs object, Interface vs abstract class, Static keyword, Access modifiers, Memory allocation, Generics, Threading
- Nắm được thông tin các phiên bản android gần đây từ version 4.0 tới hiện tại (những sự kiện chính, những kỹ thuật mới)
- Biết và sử dụng được các design pattern của android (adapter, singleton)
- Có kiến thức về Livestream (Streaming Protocol), chat socket là 1 lợi thế
+ Middle/Senior :
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc với Android
- Có hiểu biết, thành thạo về các Version Control System, chẳng hạn như Git
- Thành thạo ngôn ngữ Kotlin
- Có kiến thức về react native hoặc flutter.
- Thành thạo việc sử dụng IDE để phát triển (Android Studio)
- Nắm vững OOP và các giải thuật cơ bản: OOP principles, Primitives vs object, Interface vs abstract class, Static keyword, Access modifiers, Memory allocation, Generics, Threading
- Thành thạo xử lý layout: FrameLayout, LinearLayout, RelativeLayout, ConstraintLayout
- Có kinh nghiệm, hiểu biết về xử lý bất đồng bộ ( Asynctask, RxAndroid, RxKotlin, RxJava, Coroutine )
- Kiến thức vững chắc về SDK Android, các phiên bản Android khác nhau và cách xử lý với các kích thước màn hình khác nhau
- Làm quen với các API RESTful để kết nối các ứng dụng Android với các service của Back-End
- Có kiến thức về: Database (Room, SQLite, Preferences)
- Design pattern (MVP, MVVM, Clean architecture)
- Có kiến thức về dependency injection (Koin, Dagger)
- Ưu tiên có kiến thức về các thành phần trong gói Android Jetpack như : Live Data, View Model, Data Binding, Navigation
- Nắm được thông tin các phiên bản android gần đây từ version 4.0 tới hiện tại (những sự kiện chính, những kỹ thuật mới)
Yêu cầu kinh nghiệm kỹ năng
Ngoại ngữ:
Mô tả thêm:
- Ưu tiên có kiến thức về các thành phần trong gói Android Jetpack như : Live Data, View Model, Data Binding, Navigation
Cách ứng tuyển
Hình thức: Phỏng vấn trực tiếp
Nhấn nút Ứng tuyển để nộp hồ sơ hoặc liên hệ trực tiếp
Phụ trách tuyển dụng: Ms. Chinh
Điện thoại: 0985 714 314
Email: info@hrsearchvn.com
Copyright © 2018 HR-Search.Vietnam Co.,Ltd. All Rights Reserved
.
Yêu cầu gửi hồ sơ:
Hạn nhận hồ sơ:
* Nếu hồ sơ đạt yêu cầu, nhân viên phụ trách của chúng tôi sẽ liên lạc với bạn. Hoặc chúng tôi sẽ lưu hồ sơ của bạn và giới thiệu công viêc phù hợp ngay khi có.
  • (609 Lượt xem)
  • Ngày cập nhật: 07/08/2021

Nộp hồ sơ hay liên hệ với nhân viên phụ trách

HRSearch

ĐT: 0985714314

Email: info@hrsearchvn.com

skype

Ms. Chinh

ĐT: 0971777314

Email: chinh@hrsearchvn.com

skype

Hotline 24/7

ĐT: 024 7300 8268

Email: info@hrsearchvn.com

skype